Deuren

Deuren

21 december 2018 Uit Door Danielle

Daar waar deuren gesloten worden zullen weer nieuwe deuren open gaan. Een prachtig gezegde. Sluit eerst het oude af, hierna komt er letterlijk weer ruimte voor iets nieuws. Dat is wat er eigenlijk wordt gezegd. Nieuwe dingen in je leven toelaten nadat je eerst oude dingen in je leven hebt afgesloten. Soms gaat dit om negatieve dingen die we achter ons mogen laten en dit is niet altijd even gemakkelijk om te doen. Vaak is dit zelfs een pijnlijk en emotioneel proces waar we doorheen gaan.

Zelf heb ik jarenlang rondgelopen met een verkeerd zelfbeeld. Voor mijn idee was ik niet goed genoeg en hierdoor kon ik nooit aan de verwachtingen voldoen waarvan ik het idee had dat ik moest voldoen. Dit idee is ontstaan in mijn jeugd en in mijn leven als jong volwassene verder gevoed. Hier mocht ik dus eerst mee afrekenen. Een pijnlijk en emotioneel proces waar ik doorheen mocht voordat ik deze deur kon sluiten.

Als we naar de bijbel gaan vinden we daar het verhaal van Job.  Een verdrietig verhaal want Job verliest alles wat hem lief is. In Job 30:26 lezen we: Maar toen ik verwachtte dat het goede zou komen, kwam in plaats daarvan het kwade. Er kwam duisternis in plaats van licht.

Dit stukje tekst geeft toch wel duidelijk de wanhoop, de frustratie en het verdriet van Job weer. De diepe ellende waar Job doorheen moet.  Job gelooft in God en ondanks alles wat hem overkomt blijft hij God zoeken. En gelukkig niet zonder resultaat. Want in Job 42:10 lezen we vervolgens dat de Heer goedgezind is en een keer in het lot van Job brengt en Hij hem het dubbele van wat hij eerder bezat geeft.

Voor jou en mij is dit een bemoediging om God te blijven zoeken in alles. Of we ons nu blij voelen en het goed met ons gaat of dat we ons verdrietig voelen en het wat minder goed met ons gaat. Belangrijk voor ons is dat wij beseffen dat wij degene zijn die steeds veranderen door onze emoties. God verandert niet. Door Hem te blijven zoeken in alles wat wij doen, zullen wij het luisterend oor van onze Schepper tegenkomen. Ook als het voor ons niet zo voelt mogen wij weten dat Hij wel degelijk een luisterend oor biedt.

Voor mezelf weet ik dat ik op moeilijke momenten, als ik de neiging heb om een gesloten deur weer te openen, altijd God mag zoeken en vragen om Zijn hulp. Mij helpt het om alles weer in perspectief te zien. We zijn namelijk prachtige en geliefde zonen en dochters van God.

Vandaag geven we de bijbel het laatste woord:

Matthëus 7:7-8

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.