Kostbaar

Kostbaar

23 augustus 2019 Uit Door Danielle

Ik sla mijn bijbel open en lees in 2 Korinthiërs 10:3-6 het volgende: ‘Nu is het waar dat ik maar een gewoon mens ben, maar ik ga niet op een menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen, alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Zodra blijkt dat u volledig gehoorzaamt, zal ik deze wapens gebruiken tegen elke ongehoorzaamheid van anderen.’

Ik lees deze tekst in de bijbel en merk op dat het haaks staat op wat er, volgens mijn denkwereld, werkelijk in onze maatschappij gebeurd. Iedere dag opnieuw. Als ik bedenk wat woorden van andere mensen voor invloed kunnen hebben, positief maar zeker ook negatief, lijkt het niet iets wat van God afkomt. Nee, het lijkt er tegenwoordig op dat je pas gewaardeerd wordt als je succes hebt in de dingen die je doet en vooral als je deze dingen ook goed kunt. Zonder succes lijkt kritiek en commentaar van andere mensen niet van de lucht. Als het om positieve dingen gaat, groeien we aanzienlijk maar krijgen we met negatieve kritieken te maken, lijken we erdoor te worden overspoeld. Het gevoel van afwijzing krijgt daarin de overhand en in deze golf lijken we kopje onder te gaan. Op de één of andere manier is de mening van anderen zo enorm belangrijk voor ons. Het heeft een enorme invloed op ons gevoel en op wie we zijn. Een positief of negatief zelfbeeld lijkt daarmee direct in verbinding te staan met de mening van mensen om ons heen. Met als gevolg dat we in cirkels denken en ’s nachts wakker liggen van ons eigen gepieker.

Is de mening van een ander nou werkelijk zo belangrijk voor ons? Hoe komt het toch dat we zo gevoelig zijn voor de woorden van anderen en zelfs ons humeur erdoor laten beïnvloeden? Leven we tegenwoordig in een grote storm van eisen waar we sowieso niet aan kunnen voldoen? Eisen die hun afkomst vinden in de normen en waarden van anderen?

Hoe kijkt onze Hemelse Vader hier tegenaan? Is dit Zijn plan voor ons? In de bijbel kunnen we lezen wat onze Hemelse Vader zegt over onze identiteit en Zijn mening doet er pas echt toe! Zijn we dat vandaag de dag dan toch allemaal vergeten?

Denken, voelen en beleven hebben alles met elkaar te maken. Als we kijken naar mensen in de marketingwereld lijken deze prima te weten hoe het allemaal in zijn werk gaat. Reclamemakers maken gebruik van deze wetenschap en proberen ons denken te beïnvloeden. Het doet er dus wel degelijk toe hoe we denken, het is zelfs belangrijk. Leven en denken hebben alles met elkaar te maken. Zelfs Paulus zegt in de bijbel dat hij elke gedachte wil vangen om vervolgens aan Jezus te geven.

Gerald Troost zingt er ook prachtige woorden over;

Focus op Jezus als het stormt in jou. Als er harde stemmen klinken in je hoofd, focus op Jezus. Als de stilte schalt en het leven niet doet wat ze belooft.

God zegt in Jesaja 43: ‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol.’ Dat is de waarheid! Door deze waarheid tegenover de onwaarheden te zetten die anderen over je zeggen en die je zelf wellicht bent gaan geloven breekt voorzichtig de zon door in de storm. De warmte van deze eerste zonnestralen voelen op je huid is een ware overwinning.

Woorden hebben kracht en de mening van een ander is en blijft maar een mening van een ander en doet niks af aan wie jij echt bent. Het zegt hoogstens wat over de ander. Wat er ook in je leven is gebeurd, je mag onthouden dat het verleden niet uit te wissen is maar dat bij God altijd een nieuw begin mogelijk is. Stop je energie in de mogelijkheden die Hij je vandaag geeft en Leef!