Vertrouwen?

Vertrouwen?

6 september 2019 Uit Door Danielle

Ik loop in vertrouwen, zelfs als ik niet kan zien waar de toekomst mij brengt. U heeft mijn weg bedacht waarlangs mijn levenspad mij brengt in het Vaderhuis. Deze tekst heb ik sinds een tijdje als screensaver op mijn mobiel staan. Gewoon, omdat ik het een mooie tekst vind. Vanmorgen treft het me echter ineens en blijf ik maar staren naar deze tekst op het schermpje van mijn mobiel. Ik bedenk me dat daar waar je vertrouwen hebt in de Heer, in welke omstandigheden je ook zit, geloof er onlosmakelijk aan verbonden zit. Hoe zit het nou met mijn eigen vertrouwen en geloof in God? Vertrouw ik Hem volledig als het er echt op aankomt? Hou ik mijn geloof? Heb jij daar weleens over nagedacht?

De gedachte blijft me flink bezig te houden en daarom besluit ik de Bijbel erbij te pakken. Ik ga op zoek naar voorbeelden van mensen uit de Bijbel die hun vertrouwen en geloof op God hebben behouden, ondanks hun omstandigheden. Drie vrouwen springen er voor mij uit. Vrouwen die zijn blijven vertrouwen en in hun geloof risico’s hebben durven nemen.

Neem nou bijvoorbeeld Esther. Een wees en opgevoed door haar oom. Ze is een groot voorbeeld uit de bijbel als we het hebben over geloof en vertrouwen in de Heer. Zij is opgenomenin de koninklijke harem om uiteindelijk koningin te worden. Esthervoorkomt de massamoord op Joden in die tijd. Het verhaal begint met een uit de hand gelopen feest van koning Ahasveros. Hij wil koningin Wasti laten opdraven om al zijn mannelijke gasten te laten zien hoe beeldschoon zij is. Wasti bedankt hiervoor en zet de koning met deze actie publiekelijk voor paal door niet naar de feestzaal te komen. Door deze actie wordt zij verstoten. Ahasveros krijgt spijt en mist zijn vrouw. Maar eenmaal verstoten blijft verstoten in die tijd en daarom laat hij de mooiste maagden uit het rijk in zijn harem opnemen waaruit hij een nieuwe koningin kan kiezen. Dat wordt Esther. Vijf jaar na haar kroning wordt er een wet uitgevaardigd die toestemming geeft Joden te doden. Esther wordt vervolgens door haar oom Mordechai overgehaald om met de koning te gaan praten om dat te voorkomen. Ze neemt daarmee een groot risico want ongevraagd naar de koning gaan betekent je leven riskeren. Na een aarzeling besluit Esther drie dagen met haar dienaressen te bidden en te vasten. Haar oom Mordechai doet hetzelfde met de Joodse dorpelingen buiten het paleis. Hierna gaat Esther naar de koning en vertrouwt daarbij – zo vertelt het Bijbelverhaal – op God. Uiteindelijk leidt dit tot een nieuwe wet waarin Joden zichzelf mogen verdedigen. Een massaslachting wordt hiermee voorkomen.

Natuurlijk zijn er veel verschillen tussen toen en nu. Als we naar Esther kijken had een vrouw in die tijd weinig keuze. Vrouwen waren eigenlijk gewoon slachtoffer van een systeem waar mannen het voor het zeggen hadden. Vrouwen in die tijd waren eigenlijk niks waard en telden niet mee. Een Bijbelverhaal zoals dat van Esther laat zien dat God hier duidelijk anders over denkt. Hij voert Zijn plan gewoon uit en in dit geval heeft Hij Esther hiervoor gebruikt. Plannen die dwars door situaties heengaan.

In eenzelfde soort van bizarre situatie komt Maria, de moeder van Jezus, terecht. Eveneens een voorbeeld van een vrouw uit de Bijbel die wordt beproefd op haar vertrouwen en geloof in God. Een jonge vrouw en net verloofd met Jozef. Op een schijnbaar heel gewone dag gebeurt het ondenkbare. Een engel stapt haar woning binnen en vertelt dat God haar heeft uitgekozen om de moeder te worden van Zijn zoon Jezus. De Messias over wie de profeten gesproken hebben. Maria reageert vol verbazing want hoe kan zij moeder worden terwijl ze nog niet intiem is geweest met een man? ‘Laat het gebeuren’, zegt Maria en ze dient daarmee de Heer. Wat zal ze zich vaak onzeker hebben gevoeld, bedenk ik terwijl ik dit nu zo opschrijf. Vol vertrouwen en geloof in God is ze dit avontuur aangegaan.

En dan hebben we het nog niet gehad over Rachab, een prostituee in Jericho. Ze liegt de koning van Jericho glashard voor om de spionnen die Jericho komen verkennen te beschermen. Ze zegt: ‘De mannen die jullie zoeken, zijn alweer vertrokken. Ik heb overigens geen idee waar ze vandaan kwamen. Ze zijn de stad al uit, ga ze snel achterna!’ In werkelijkheid weet Rachab wel degelijk met wie ze te maken heeft. Ze heeft de spionnen op haar dak verstopt en beschermd. Rachab geeft zich niet over aan de angst die in de stad heerst. Door haar geloof en vertrouwen in God komt ze tot deze heldendaad en bij de val van Jericho blijft het stuk stadsmuur, waar Rachab’s huisje staat, staan. Rachab blijft bij de val van Jericho niet alleen in leven, ze wordt uiteindelijk zelfs overgrootmoeder van David.

Hoe vaak zouden we vandaag de dag in zulke situaties zeggen dat dit onmogelijk de bedoeling zou kunnen zijn? Wat we daarmee eigenlijk dus uiten is ons eigen ongeloof. Dit raakt me diep. Hoe zit het eigenlijk echt met ons eigen vertrouwen en ons geloof in God? Ik besluit de Bijbel open te slaan en daar zie ik in Spreuken 3:5 staan: ‘Vertrouw met heel je hart op de Here en verwacht het niet van je eigen verstand.’ Deze boodschap laat niets aan de verbeelding over. Hier ligt, denk ik, een taak voor ons allemaal. Hoe zit het met jouw vertrouwen en geloof?