Lijfspreuk aan jou!

Lijfspreuk aan jou!

6 november 2021 Uit Door Danielle

‘Leven zoals je bent bedoeld’. Het hartsverlangen van Hem voor je leven. Het fundament ‘leven is een proces en daarin tot je doel komen’ omarmen als een cadeau van je hemelse Vader. Zijn hand pakken, opstaan in geloof en daardoor richting ontvangen voor je leven. Het wordt zichtbaar. Je leven leven is een proces. Het is een proces wat nooit ‘af’ is. Altijd dus in beweging, iedere dag opnieuw. Leven zoals je bent bedoeld, het is de lijfspreuk van God aan jou.

Hoe goed kennen wij God eigenlijk? Hoe goed ken jij je hemelse Vader? Ik wil met je lezen: Job 11:7: Ken je de gedachten en plannen van God? Kun je er door lang zoeken achter komen wat de grenzen van de Almachtige zijn?

God wil naar boven halen waar Hij ons voor bedoeld heeft. Zijn oorspronkelijke plan. God zegt: ‘Ik heb je niet bedoeld om je richten op je omstandigheden. Dingen die je overkomen in het leven, omstandigheden die ervoor zorgen dat je onzeker wordt over jezelf of over een situatie. Omstandigheden die een golf van emotie veroorzaken waarin je vervolgens kopje onder dreigt te gaan. Hoe overheersend het allemaal ook voelt; ’durf je het aan om dit allemaal aan Mij te geven? Durf je het aan om Mij deelgenoot te maken?’

Vallen en opstaan in het leven, het staat ook in de Bijbel beschreven. Lees maar even mee in Psalmen 43:5: Waarom ben ik toch zo onrustig en teneergeslagen? Ik wil op God vertrouwen, Hem wil ik lofprijzen, want Hij is mijn bevrijder en mijn God.

Wij hebben allemaal een proces te doorlopen, niemand is hiervan uitgezonderd. Je kunt geen ontheffing aanvragen, zo werkt het leven nu eenmaal. Het is als een wetmatigheid, net zoals bijvoorbeeld de zwaartekracht. God heeft een plan voor ons allemaal.

Een plan voor jou, maar ook een plan voor mij. Wij zijn gemaakt met een bedoeling, wij hebben een bestemming. Allemaal!

Ik denk dat het belangrijk is om hier even bij stil te staan.

Als we lezen in Psalmen 56:4:

Juist als alles mij angst aanjaagt, stel ik op U mijn vertrouwen.

Om te kunnen vertrouwen is het belangrijk om je veilig te voelen bij iemand. Het is daarom belangrijk om iemand die je wilt vertrouwen goed te kennen. Hoe goed ken jij Jezus? Hoe goed ken jij Hem echt?

Als wij Jezus willen volgen is het echt belangrijk dat wij Hem gaan kennen als de God die is! Niet slechts dat Hij een vrucht is of een vrucht geeft die wij nodig hebben.

Ik neem je even mee naar Johannes waarin de Bijbel spreekt over Jezus die is!

Johannes 6:35

Ik ben het brood des levens

Johannes 8:12

Ik ben het licht van de wereld

Johannes 10:9

Ik ben de deur

Johannes 10:11 en 14

Ik ben de goede herder

Johannes 11:25

Ik ben de opstanding en het leven

Johannes 14:6

Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Johannes 15:1

Ik ben de wijnstok

Jezus weet als geen ander hoe wij ons kunnen voelen. Misschien bevind jij je op dit moment wel op een dieptepunt in je leven. Weet dan dat Jezus hiervoor aan het kruis is gegaan. Niet alleen voor de zonden van een ander. Nee, ook voor mij, ook jou!

De waarheid vinden we hierover onder andere terug in Jesaja 53:5-6: Maar het was ons leed dat Hij droeg, ons lijden drukte Hem neer. Wij dachten dat Hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Wij zijn het die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem!

De vraag is niet of God het kan pakken. Nee, de vraag is: kan jij het kan aannemen? Geloof je dat Jezus is gestorven voor jou zonden?

Geloof je dit echt zodat Jezus jouw fundament is waarop jij je leven hebt gebouwd of kunt bouwen?