Geheimen van het hart

Geheimen van het hart

9 februari 2023 Uit Door Danielle

Even heel eerlijk! Natuurlijk hebben we allemaal weleens een situatie meegemaakt of misschien veroorzaakt waarin “geheimen van het hart” uitgesproken werden en gevolgen bleken te hebben. De voorspelling van Jezus dat “de geheimen van ons hart niet altijd geheim zullen blijven” is ook vandaag de dag nog steeds actueel. Geheimen van het hart komen altijd uit om daarna hun weg te vervolgen. Met alle gevolgen van dien. Binnen ons gezin, op ons werk of in onze vriendschappen. En dat is nou juist waar we het vandaag over gaan hebben.

Geheimen van het hart kunnen je leven beïnvloeden op veel verschillende manieren. Soms kan het je zelfs verstrikken in een web van leugens en bedrog, waardoor het moeilijk wordt om op een eerlijke manier met anderen te communiceren. Laat staan de relatie die je met jezelf hebt! En dan hebben we het nog niet eens over onze relaties verbeteren.

Je hart is het centrum van je emoties en gevoelens. Het is de plek waar je je diepste verlangens, angsten, schaamte en schuldgevoelens beleeft. Maar zo vaak houden we deze emoties verborgen, zelfs voor onze dierbaren. We houden onze geheimen angstvallig verborgen, uit angst voor veroordeling, afwijzing of verlies.

Ik denk dat het belangrijk is om te erkennen dat geheimen vaak het resultaat zijn van intergenerationeel trauma. In de vorige blog had ik het over “dat wat ik voel” ineens een naam heeft! Persoonlijk had ik geen idee. De dingen die zo vaak je hart (be)heersen; het is tijd om ze niet meer weg te stoppen. Soms zijn deze emoties zo verankerd in je leven door onze familiegeschiedenis en/of culturele achtergrond. Dit kan betekenen dat we angsten, schaamte en schuldgevoelens hebben die ons belemmeren om onze geheimen te delen.

Door deze emoties (h)erkennen, kunnen we geheimen onthullen en ons leven transparanter en stressvrijer maken. Het is belangrijk om je te realiseren dat geheimen vaak het resultaat zijn van trauma in je leven. Door te luisteren, begrip en bewustzijn hierover, ben je in staat om dit te veranderen. Onthulling van geheimen kan je relaties verbeteren en je helpen om meer vertrouwen in jezelf te hebben. Is het een snelle oplossing en een quickfix? Neen, helaas niet. Dit betreft een proces waarvan ik persoonlijk denk dat het de rest van ons leven in beslag neemt. Ja, ook het mijne.

Levert het je uiteindelijk wat op? Ik denk van wel!

Het delen van je geheimen in je hart is zeker niet gemakkelijk. Daar is moed voor nodig. Soms hebben we zelfs professionele hulp nodig van een therapeut of een vertrouwenspersoon om te helpen met het onthullen van geheimen en het aanpakken van de gevolgen ervan. Is dat erg? Ik denk van niet!

Je hart; het maakt deel uit van ieder gesprek wat je voert. Het hart heerst in je hele doen en speelt een belangrijke rol in je leven. Het beïnvloedt gedachten, emoties en gedrag. Het is daarom belangrijk om je hart in de gaten te houden en regelmatig te reflecteren. Dit kan helpen om je bewust te worden van eventuele negatieve emoties en/of gedachten die zich in diep in je hart bevinden.

Het hart speelt een belangrijke rol in onze communicatie met anderen. Onze woorden en gedrag zijn vaak een uiting van wat er in ons hart leeft. En woorden hebben kracht!

Als we ons hart gezond houden, zal dit ook positief uitwerken op onze communicatie met anderen.

Een gezond hart helpt om op een positievere manier naar jezelf maar zeker ook naar anderen te kijken. Je bent dan beter in staat om de uitdagingen van het leven aan te gaan.

Alles wat je doet heeft dus invloed op de gemoedstoestand van je hart. Ruzie maken met je partner of kinderen, samen eten, een borrel drinken met vrienden, boos worden, een ruzie goedmaken, een echtscheiding, overlijden van een geliefd persoon, het zijn enkele voorbeelden die van grote invloed.

Het is belangrijk om je bewust te zijn van de impact van je acties en gedachten op ons hart. Door je bewust te zijn van de geestelijke en emotionele toestand van je hart, kun je je beter “beschermen”  tegen de “vijanden” van je hart. Vijanden zoals schuld, boosheid, hebzucht en jaloezie.

Natuurlijk is het ook belangrijk om te onthouden dat je hart een complex en raadselachtig deel van jezelf is wat je nooit volledig zult begrijpen. Kun je dan helemaal niets doen? Jazeker wel! Je kunt je best doen om het te verkennen en te verzorgen.

Kortom, het hart is een belangrijk onderdeel van ons leven en kan zowel fysiek als emotioneel en geestelijk invloed hebben op ons welzijn. Onderzoek het, waak voor de vijanden, werk aan de gezondheid van je hart. Misschien vraag je je nu af: “Hoe dan als het zo ingewikkeld is om ons hart te begrijpen en te veranderen?”

Het begint met het besef dat er maar één iemand is die het volledig begrijpt en wij zijn dit niet zelf. Betrek diegene in je leven. Diegene is Jezus. Het is zo belangrijk om Hem hierin te zoeken en te vragen om te helpen bij het proces van het maken, herstellen en houden van een gezond hart.

Nogmaals, het is geen quickfix maar een proces dat ons leven lang duurt. Het is tevens een proces waar Jezus naar jou verlangt! En jij? Verlang jij ook naar Hem? Jezus wil graag een relatie met je hebben en je helpen om je hart gezond te maken en te houden. Ben je bereid om je hart voor Hem te openen? Het is een levenslang proces, maar met Jezus aan je zijde, is het mogelijk om je hart weer helemaal gezond maken en houden. Aan jou de keuze!