Hoe goed ken jij Jezus?

Hoe goed ken jij Jezus?

9 december 2023 Uit Door Danielle

We leiden ons leven, hebben het druk. Als je een christen bent, ga je op zondag naar de kerk. Of misschien ga je toch niet naar de kerk maar ben je wel christen. Kortom, we doen allemaal ons ding en hebben een druk bezet leven. Maar stelt iemand jou weleens de vraag: ‘hoe goed ken jij God eigenlijk?’ Krijg je nooit deze vraag? Ik stel je hem vandaag, nu op dit moment. Hoe goed ken jij je hemelse Vader? Sta er eens even een moment bij stil en lees daarna verder.

Ik wil met je lezen Job 11:7 waarin staat: Ken je de gedachten en plannen van God? Kun je er door lang zoeken achter komen wat de grenzen van de Almachtige zijn?

God wil naar boven halen waar Hij ons voor bedoeld heeft. Zijn oorspronkelijke plan. God zegt: ‘Ik heb je niet bedoeld om je richten op je omstandigheden. Dingen die je overkomen in het leven, omstandigheden die ervoor zorgen dat je onzeker wordt over jezelf of over een situatie. Omstandigheden die een golf van emotie veroorzaken waarin je vervolgens kopje onder dreigt te gaan. Hoe overheersend het allemaal ook voelt, Hij stelt je de vraag: ’durf je het aan om dit allemaal aan Mij te geven? Durf je het aan om Mij deelgenoot te maken?’

Vallen en opstaan in het leven, het staat ook in de Bijbel beschreven. Op diverse plekken kun je erover lezen maar vandaag richten we ons even op Psalm 43:5: Waarom ben ik toch zo onrustig en teneergeslagen? Ik wil op God vertrouwen, Hem wil ik lofprijzen, want Hij is mijn bevrijder en mijn God.

Het gaat dus allemaal om vertrouwen. En ik denk dat we hier de spijker op zijn kop slaan. Wij hebben allemaal een proces te doorlopen, niemand is hiervan uitgezonderd. Je kunt geen ontheffing of zoiets aanvragen, zo werkt het leven nu eenmaal.

Om te kunnen vertrouwen is het belangrijk om je veilig te voelen bij iemand. Het is daarom belangrijk om iemand die je wilt vertrouwen goed te kennen. Dus…daar komt ie weer: ‘hoe goed ken jij Jezus? Hoe goed ken jij Hem echt?’

Als wij Jezus willen volgen is het belangrijk dat wij Hem gaan kennen als de God die is! Ik neem je mee naar Johannes waarin de Bijbel spreekt over Jezus die is!

Johannes 6:35: Ik ben het brood des levens

Johannes 8:12: Ik ben het licht van de wereld

Johannes 10:9: Ik ben de deur

Johannes 10:11 en 14: Ik ben de goede herder

Johannes 11:25: Ik ben de opstanding en het leven

Johannes 14:6: Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Johannes 15:1: Ik ben de wijnstok

Weet je wat Jezus op dit moment tegen jou zegt? ‘Zie Mijn hand! Richt je blik op Mij, strek je hand maar uit. Ik ben hier bij je, middenin je omstandigheden.’

Jezus weet als geen ander hoe wij ons kunnen voelen. Misschien bevind jij je op dit moment wel op een dieptepunt in je leven. Weet dan dat Jezus je begrijpt. Sterker nog, Hij is hiervoor aan het kruis is gegaan.

Deze waarheid vinden we hierover onder andere terug in Jesaja 53:5-6: Maar het was ons leed dat Hij droeg, ons lijden drukte Hem neer. Wij dachten dat Hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Wij zijn het die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem!

De vraag is dus niet wat God allemaal wel of niet gedaan heeft. Nee, de vraag is: ‘kan jij het kan aannemen? Geloof je dat Jezus is gestorven voor jou zonden? Geloof je dit echt zodat Jezus jouw fundament is waarop jij je leven hebt gebouwd of kunt bouwen?’

Een mooie vraag om eens goed over na te denken de komende tijd en tevens een mooi moment om deze blog bijna af te sluiten.

Weet je, hoe lastig je het misschien nu ook hebt, weet dat Jezus in Lucas 22:17-20 vertelt over het offer wat Hij gaat brengen. Zijn ultieme offer aan ons waardoor Hij een nieuw verbond met ons sluit: Hij nam een beker wijn, dankte God ervoor en zei tegen zijn leerlingen: neem deze beker en drink er allemaal uit, want Ik zal geen wijn meer drinken tot het Koninkrijk van God is gekomen. Daarna nam Hij een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het zijn leerlingen. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven, zei Hij. Eet het ter herinnering aan Mij. Na het eten gaf Hij hun de beker en zei: deze beker wijn is het teken van Gods nieuwe verbond met jullie. Een verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat zal vloeien als een offer voor jullie.

Jezus zegt ook op om niet ongerust te zijn maar te blijven vertrouwen. In Johannes 14: 1-6 zegt Hij: Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn vele kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Tomas: wij weten niet eens waar u naar toe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.