Op zoek?

Op zoek?

8 februari 2024 Uit Door Danielle

De wereld is op zoek. ‘Hunkert’ is misschien een beter woord. Overal zijn mensen op zoek naar zingeving en bevestiging. ‘Doe ik het wel goed? Volg ik wel het juiste pad? Haal ik er echt alles uit wat er in zit?  We leven in een wereld vol verwachting. En van daar uit gaan we rennen. Een vurig verlangen in ons zorgt ervoor dat we door ons leven heen racen in plaats van wandelen. Op zoek naar vervulling van ons verlangen naar bevestiging. Van het bovennatuurlijke. Of je nu in God, in Jezus gelooft of niet, deze zoektocht is aanwezig. Altijd. En sterk ook! Twijfel lijkt te heersen over en in onze harten. Dat is de plek waar, als je er heel open en eerlijk naar kijkt, een gat in zit. Waar het zeer doet. Dat moet geheeld worden, dat moet gevuld worden. Geheeld en gevuld met bevestiging, met gezien worden, met lief gevonden worden, leuk gevonden worden, kortom met liefde.

Laatst had ik een gesprek met iemand. We hadden het over profetie en ik vertelde dat ik deel uit maak van het profetisch team van de bediening van Sander Wuister. Sander komt met zijn profetische bediening in diverse kerken waar hij wordt uitgenodigd om mensen toe te rusten om Gods stem te verstaan. En ik ben één van de mensen die hem daarbij helpt.

Tijdens het gesprek vertelde ik hierover. De reactie die ik terugkreeg was er eentje wat doorspekt was van teleurstelling. Een stem, ook op zoek, vol van hoop en hunkering, vertelde me: ‘ik ben nu diverse keren naar profetische conferenties geweest. Daar zat ik dan, mijn ziel gevuld met stille verwachting en hopend dat ik gekozen zou worden. Verlangend naar het moment dat God een woord, speciaal tot mij, zou spreken. Maar iedere keer werd ik over het hoofd gezien, en nu twijfel ik of dit alles ook voor mij is.’

Deze woorden raken mij diep. Weet je, ze raken een diepgewortelde overtuiging aan die we soms koesteren. De overtuiging dat de genade God slechts voor enkelen van ons is weggelegd, terwijl anderen achterblijven met niets.

Niets is minder waar, want laat mij je dit vertellen: in onze harten rust de essentie van de eeuwige vonk, de adem van onze Schepper zelf. In de Bijbel staat het geschreven; Hij heeft zijn Geest uitgestort over alle vlees, jong en oud, zonen en dochters, dienaren en dienaressen.

En dat zijn wij! Ook jij!

Met de uitstorting van de Heilige Geest is de grens tussen hemel en aardevervaagd, en wij allemaal zijn dragers van Zijn goddelijke vonk. Dit allemaal mogen wij ontvangen in Zijn genade.

Het klopt, het is waar, er zijn mensen die de gave van profetie in zich dragen, die de fluisteringen van de Heilige Geest gemakkelijker, duidelijker verstaan. Maar weet je, het is ook goed om te beseffen en vooral niet te vergeten dat zij niet de poortwachters zijn van de goddelijke boodschappen. Zij zijn eerder dienaren van het goddelijke plan. Zij zijn geroepen om toe te rusten, om anderen te inspireren en aan te moedigen, om te laten zien dat ook zij kunnen groeien in de gaven van de Geest.

Dus als de stilte van de hemel je hart lijkt te omhullen, laat twijfel dan geen wortel schieten. Wees niet ontmoedigd door het gebrek aan specifieke woorden. Want de stem van de Schepper klinkt door in elk aspect van ons leven, van het bestaan. Geloof dat Hij tot je spreekt, dat Zijn liefdevolle aanwezigheid is in ieder moment verweven. Geloof en sta open voor Zijn fluisteringen. Verwonder je erover. Want in het diepst van je ziel ken je Zijn stem. Hij spreekt, ja, ook tegen jou!